piatok 13. mája 2016

Už viem, prečo si voda a olej vymenia miesto...


Now I know why water and oil change places...


Tools: water, honey, edible oil, digital scales, small beaker with a scale in ml, paper towels.
Process: 
  1. Measure the weight of liquid.
  2. Measure the volume of liquid.
  3. Calculate the density of liquid.
The liquids change places, because they assume their positions in the bottle according to their density:
  • Density of water is 1 g/cm3,
  • Oil has lower density, therefore it gets on top.
Use: gastronomy – mixed drinks.

Pomôcky: voda, med, jedlý olej, digitálne váhy, malá kadička so stupnicou v ml, papierové utierky.
Postup: 
  1. Odmeriame hmotnosť kvapaliny.
  2. Odmeriame objem kvapaliny.
  3. Vypočítame hustotu kvapaliny.
Kvapalina
Hmotnosť (g)
Objem (cm3)
Hustota látky
(g/ cm3)
voda
100
100
1,00
olej
91
100
0,91Kvapaliny si vymenia miesto, pretože sa v nádobe usporiadajú podľa hustoty:
  • voda má hustotu 1 g/cm3,
  • olej má najmenšiu hustotu, preto vypláva na povrch.
Využitie: gastronómia - miešané nápoje.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára