utorok 10. mája 2016

Ponorka 1

Submarine 1

Tools: 500 ml PET bottle, 4 bolts, hydroponic substrate, a straw, modelling clay, a lighter, a nail, a fish tank, water.
Process:
  1. we heated the nail with a lighter and used it to make 4 holes into the one side of the bottle and one larger hole for the straw on the opposite side,
  2. we put the straw into the larger hole and sealed it with modelling clay, 
  3. we filled the bottle with hydroponic substrate and added 4 bolts,
  4. we filled the fish tank with water and started to test.

Conclusion: When water gets inside the submarine, it gets heavier and sinks. If we blow air into the submarine through the straw, water will come out of the 4 bottom holes; the submarine decreases its weight and rises to the surface.
Constructors: Matej P., Samuel G.

Pomôcky: 500 ml pet fľaša, 4 matice, keramzit, slamka, plastelína, zapaľovač, klinec, akvárium, voda.
Postup:
  1. zapaľovačom sme si nahriali klinec a spravili sme do fľaše 4 diery a z druhej  strany jednu väčšiu dieru na slamku.
  2. do väčšej diery sme vopchali slamku a utesnili ju plastelínou, 
  3. do fľaše sme  si nasypali keramzit a pridali 4 matice,
  4. napustili sme akvárium vodou a išli sme testovať.
Záver: Keď sa vleje voda do ponorky bude mať väčšiu hmotnosť a ponorí sa. Keď do ponorky cez slamku fukneme vzduch, tak sa zo spodných 4 dierok sa vypustí voda a  ponorka zmenši svoju hmotnosť a vyjde  na hladinu.

Konštruktéri: Matej P., Samuel G.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára