utorok 10. mája 2016

Ponorka 2

Submarine 2


Tools: a PET bottle, a pump, an engine, a propeller, waterproof tape, a weight, cables, a battery, a plastic cup, a soldering gun, vaseline
Process:
  1. Cut the bottle; insert the engine, pump and cup.
  2. Solder the cables to the engine and make a hole in the bottle for the cables.
  3. Put the cables through the hole and seal it with the soldering gun.
  4. Attach the two parts of the bottle together with a tape and then attach the propeller to the engine.
Pomôcky: PET fľaša, čerpadlo, motor, vrtuľa, vodotesná páska, závažie, káble, baterka, kelímok
z jogurtu, tavná pištoľ, vazelína
Postup:
  1. Rozrežeme fľašu,vložíme do nej motor,čerpadlo a kelímok.
  2. Pripájkujeme káble k motorom a urobíme dieru do fľaše na káble.
  3. Cez dierku prepcháme káble a utesníme pomocou tavnej pištole.
  4. Potom rozrezané časti fľaše zalepíme lepiacou páskov a nasadíme vrtuľu na motor.

Conclusion: Place the submarine on the water surface and turn on the pump. The pump draws water into the submarine and the submarine sinks, because it increases its weight. If you want the submarine to rise to the surface, you need to decrease its weight by using the pump to push the water out of the submarine.

Constructors: Martin K. Marek P. Filip Ž.

Záver: Položíme ponorku na hladinu vody a zapneme čerpadlo. Čerpadlo načerpá vodu do ponorky a tá sa ponorí, lebo zväčší svoju hmotnosť. Keď chceme, aby sa ponorka vynorila, musí zmenšiť svoju hmotnosť a to dosiahneme tým, že  čerpadlo vodu z ponorky vytláča vonku.

Konštruktéri: Martin K. Marek P. Filip Ž.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára