utorok 24. mája 2016

KONSTRUKCJA I ZASADY DZIAŁANIA ŁODZI PODWODNEJ:

1.Silnik
2.Akumulator
3.Zbiorniki na balast
4.Śruba

Zasady działania: Silnik wprawia w ruch śrubę za pomocą energii pozyskanej z akumulatora. Śruba która kręcąc się wypycha wodę i wprawia okręt w ruch. Gdy okręt chce się zanurzyć napełnia się zbiorniki na balast by wyrównać siłę wyporu i siłę grawitacji.


Okręty podwodne buduje się na trzy sposoby:
-Dwukadłubowe–mocny kadłub jest całkiem obudowany drugim kadłubem
-Półtorakadłubowe–kadłub mocny jest częściowo osłonięty drugim kadłubem
-Jednokadłubowe- składają się z tylko mocnego kadłuba
Okręty podwodne posiadają zbiorniki na balast które wypełnia się wodą

Od łodzi podwodnych wymaga się, aby mogły pływać na powierzchni wody, zanurzać się w szerokim zakresie głębokości, jak również w kontrolowany sposób poruszać się pod wodą. Zgodnie z prawem Archimedesa na każdy obiekt zanurzony w cieczy działa siła wyporu równa ciężarowi cieczy wypartej przez ten obiekt. Jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że każdy obiekt zanurzony w cieczy, “traci na ciężarze” tyle, ile wynosi ciężar wypartej przez niego wody, możemy spróbować “zmieniać ciężar” obiektu, powodując pływanie po powierzchni albo zanurzenie pod wodę. W okrętach podwodnych rolę takiego “regulatora ciężaru” pełnią zbiorniki balastowe (balast), które są wypełniane odpowiednio wodą (następuję zwiększenie ciężaru i zanurzenie) lub powietrzem (zmniejszenie ciężaru obiektu, czyli wynurzenie). Jednak balast używany jest tylko w ostatniej fazie wynurzania (lub początkowej zanurzania), gdy obiekt znajduje się już blisko powierzchni wody, ponieważ opróżnienie zbiorników na większej głębokości spowodowałoby zbyt gwałtowne wynurzenie się okrętu, a zatem całkowitą utratę kontroli nad obiektem.

Jak się zanurzają i wynurzają łodzie podwodne?

Zanurzają się zalewając zbiorniki i tracąc wyporność.
Wynurzają się wypompowując wodę i zwiększając tym wyporność kadłuba.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára