Projekt 1 - Vlastnosti kvapalín a plynov
Téma projektu:
  • Navrhnúť, zostrojiť a predviesť zariadenie na demonštrovanie niektorej z vlastností kvapalín alebo plynov.
  • Navrhnúť, zostrojiť a predviesť zariadenie, v ktorom možno dať do pohybu tekutiny horizontálnym aj vertikálnym spôsobom.
  • Navrhnúť, zostrojiť a predviesť model technického zariadenia, v ktorom sa využívajú tekutiny.

Project 1 – Properties of Liquids – joint task for SK, CZ and PL teams 

Project theme:
  1. Design, build and present equipment used to demonstrate one of the properties of liquids or gasses. 
  2. Design, build and present equipment, in which you can make liquids move both horizontally and vertically. 
  3. Design, build and present a model of technical equipment, which uses liquids.
  

Šmálikovci: Hydraulické zariadenie

V hydraulickom zariadení sa využíva Pascalov zákon: Tlak v kvapaline, ktorý vznikne pôsobením vonkajšej sily na povrch kvapaliny v uzavretej nádobe, je v každom mieste kvapaliny rovnaký.
Hydraulické zariadenia sú tvorené spojenými nádobami s rôznym prierezom. Princíp činnosti takéhoto zariadenia sme skúšali na jednoduchom modeli:

Hydraulic equipment - The Šmáliks

Hydraulic equipment is based on Pascal’s law: Pressure in a confined fluid caused by external force acting on the fluid’s surface is the same at every point of the fluid. 
Hydraulic equipment consists of two connected vessels with the same cross-section. We tested the working principle of such equipment using a simple model:Hydraulické zariadenie - Lískovec

Vyzkoušeli jsme vlastnost hydraulického zařízení, zjistili jsme, že na větší plochu - větší stříkačku, musíme působit větší silou než na menší plochu. Toto se využívá např. u lisu a také u brzd u aut. U auta se dává pozor na to, aby v hadičkách nebyl vzduch - brzda by nebrzdila rovnoměrně na všechna kola - auto by dostalo smyk. 


Lískovecké vznášedlo

Lískovečti konstruktéři dali hlavy dohromady a vyrobili dopravní prostředek - budoucnosti. Výhodou je, že odpadá problém s přezouváním pneumatik na zimu ...Pokus s balonky

Připravili jsme pro Vás pokus s dvěma balonky. Do obou jsme zasunuli brčko, které jsme ovázali provázkem. Potom jsme nafoukli jeden více a druhý je nafouknutý méně.
Vytvořte si hypotézu co se stane když obě brčka propojíme třeba kouskem hadičky k vzduchováni do akvária - nebo bužírkou. Je důležité, dávat pozor, aby se při spojování dvou balonky - nevyfoukly do okolí...
V naší třídě se objevily varianty -:
  1. větší se vyfoukne do malého
  2. menší se vyfoukne do velkého
  3. větší se trochu vyfoukne do malého a při stejné velikosti - zůstanou objemy balonku stejné
Odpověď najdete s potvrzením nebo vyvrácením hypotézy v dalších naších příspěvcích. 

Lískovecké čerpadlo:

Vyzkoušeli jsme jakým způsobem přepravit kapalinu z výše položené nádoby do níže položené nádoby. Tento postup je vhodný pro odčerpání vody ze zakrytého bazénu a také přečerpání vína ze sudu do lahví. Příjdete na to, co může urychlit odčerpání vody? Układ hydrauliczny

Kolotoč:

V našem kolotoči se točí voda dokážeš mít taky vodu v kelímku dnem vzhůru? Šmálikovci: Projekt 1 - Raketa

V rámci projektu 1 žiaci: Matej P. Samuel G. a Adam V. zhotovili raketu. Vo vnútri rakety je vzduch a voda. Pumpovaním vzduch do vnútra rakety vzniká v rakete tlak, ktorý pôsobí na hladinu vody. Voda ako kvapalina je nestlačiteľná, takže pôsobí na zátku čoraz väčšou silou, až ju nakoniec vytlačí. Na vystrelenie Rakety do vesmíru sa využíva reaktívna sila, ktorá vznikne pri vytlačení zátky fľaše.

The Šmáliks: Project 1 - Rocket


During Project 1 pupils: Matej P., Samuel G. and Adam V. made a rocket. Inside the rocket there is air and water. Air pumped into the rocket develops pressure, which acts on the water surface. Water as a fluid is incompressible and acts on the stopper with an increasingly greater force, until the stopper is pushed out. Shooting of the rocket into space is based on the reactive force generated when the stopper is pushed out of the bottle. 


Raketa - Kizoa Online Movie Maker

Šmálikovci: Projekt 1 - Vznášadlo

Pomôcky: staré vyradené CD, priesvitný vrchnák z umelohmotnej fľaše, lepidlo na umelé hmoty, balónik
Postup: Do stredu vrchnáčika urobíme kruhový otvor s priemerom asi 3mm, takto upravený ho potom prilepíme do stredu CD. Necháme lepidlo zaschnúť. Na vrchnák navlečieme balónik a môžeme vznášadlo rozbehnúť. Nafúkneme balónik, cez malý otvor a vznášadlo položíme na rovný povrch, postrčíme a pozorujeme.

The Šmáliks: Project 1 - Hovercraft

Toolsan old CD, a transparent plastic bottle cap, glue for plastic, a balloon

Process: Make a circular opening with a diameter of approx. 3mm into the cap. Glue the cap in the centre of the CD. Let the glue dry. Pull the balloon over the cap and you can start the hovercraft. Inflate the balloon through the small opening, place the hovercraft on a flat surface, push and watch.
Constructors: René P., Adam P.

Conclusion: The air escaping through the 3mm wide opening creates a thin layer of air under the CD, making the hovercraft move not on the surface but just above it. 
Konštruktéri: René P., Adam P.

Záver: Vzduch unikajúci cez 3 mm otvor vytvára pod CD úzky vzduchový vankúš, teda vznášadlo sa nepohybuje po podložke, ale tesne nad ňou.

Šmálikovci: Projekt 1 - Autíčko na raketový pohon

Pomôcky: Plastová fľaša (2l), balónik, ľahký detský vozík (hračka), zátka, slamka, štipec, gumičky
Postup: Do plastovej fľaše vsunieme balónik a pretiahneme ho cez okraj hrdla fľaše. Fľašu uzavrieme zátkou, ktorou prechádza slamka. Slamkou balónik nafúkneme a štipcom slamku stisneme. Takto upravenú fľašu upevníme gumičkami na ľahký, dobre pohyblivý vozík.
Konštruktérky: Miriam., Natálka F. a Kristínka

The Šmáliks: Project 1 – Rocked powered model car

Tools: a plastic bottle (2l), a balloon, a light toy cart, a stopper, a straw, a clothes pin, rubber bands
Process: Insert the balloon into the plastic bottle and pull it over the edge of the bottle opening. Close the bottle with the cap with the straw inserted through it. Use the straw to inflate the balloon and pinch it with the clothes pin. Using rubber bands attach the bottle to the light toy cart.

ConstructorsMiriam., Natálka F. and Kristínka

PoduszkowiecŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára