utorok 24. mája 2016

Nurek Kartezjusza

KONSTRUKCJA I ZASADY DZIAŁANIA ŁODZI PODWODNEJ:

1.Silnik
2.Akumulator
3.Zbiorniki na balast
4.Śruba

Zasady działania: Silnik wprawia w ruch śrubę za pomocą energii pozyskanej z akumulatora. Śruba która kręcąc się wypycha wodę i wprawia okręt w ruch. Gdy okręt chce się zanurzyć napełnia się zbiorniki na balast by wyrównać siłę wyporu i siłę grawitacji.


Okręty podwodne buduje się na trzy sposoby:
-Dwukadłubowe–mocny kadłub jest całkiem obudowany drugim kadłubem
-Półtorakadłubowe–kadłub mocny jest częściowo osłonięty drugim kadłubem
-Jednokadłubowe- składają się z tylko mocnego kadłuba
Okręty podwodne posiadają zbiorniki na balast które wypełnia się wodą

Od łodzi podwodnych wymaga się, aby mogły pływać na powierzchni wody, zanurzać się w szerokim zakresie głębokości, jak również w kontrolowany sposób poruszać się pod wodą. Zgodnie z prawem Archimedesa na każdy obiekt zanurzony w cieczy działa siła wyporu równa ciężarowi cieczy wypartej przez ten obiekt. Jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że każdy obiekt zanurzony w cieczy, “traci na ciężarze” tyle, ile wynosi ciężar wypartej przez niego wody, możemy spróbować “zmieniać ciężar” obiektu, powodując pływanie po powierzchni albo zanurzenie pod wodę. W okrętach podwodnych rolę takiego “regulatora ciężaru” pełnią zbiorniki balastowe (balast), które są wypełniane odpowiednio wodą (następuję zwiększenie ciężaru i zanurzenie) lub powietrzem (zmniejszenie ciężaru obiektu, czyli wynurzenie). Jednak balast używany jest tylko w ostatniej fazie wynurzania (lub początkowej zanurzania), gdy obiekt znajduje się już blisko powierzchni wody, ponieważ opróżnienie zbiorników na większej głębokości spowodowałoby zbyt gwałtowne wynurzenie się okrętu, a zatem całkowitą utratę kontroli nad obiektem.

Jak się zanurzają i wynurzają łodzie podwodne?

Zanurzają się zalewając zbiorniki i tracąc wyporność.
Wynurzają się wypompowując wodę i zwiększając tym wyporność kadłuba.

Podnośnik hydrauliczny


piatok 13. mája 2016

Už viem, prečo si voda a olej vymenia miesto...


Now I know why water and oil change places...


Tools: water, honey, edible oil, digital scales, small beaker with a scale in ml, paper towels.
Process: 
  1. Measure the weight of liquid.
  2. Measure the volume of liquid.
  3. Calculate the density of liquid.
The liquids change places, because they assume their positions in the bottle according to their density:
  • Density of water is 1 g/cm3,
  • Oil has lower density, therefore it gets on top.
Use: gastronomy – mixed drinks.

Pomôcky: voda, med, jedlý olej, digitálne váhy, malá kadička so stupnicou v ml, papierové utierky.
Postup: 
  1. Odmeriame hmotnosť kvapaliny.
  2. Odmeriame objem kvapaliny.
  3. Vypočítame hustotu kvapaliny.
Kvapalina
Hmotnosť (g)
Objem (cm3)
Hustota látky
(g/ cm3)
voda
100
100
1,00
olej
91
100
0,91Kvapaliny si vymenia miesto, pretože sa v nádobe usporiadajú podľa hustoty:
  • voda má hustotu 1 g/cm3,
  • olej má najmenšiu hustotu, preto vypláva na povrch.
Využitie: gastronómia - miešané nápoje.