streda 11. mája 2016

Ponorka v Lískovci.

Na ponorku působí dvě síly – gravitační tíhová (směrem ke dnu) a vztlaková (směrem nahoru). Vztlaková síla je vzhledem k objemu ponorky stále stejná. Mění se gravitační tíhová síla s přibývající nebo ubývající vodou v ponorce.There are two forces - gravitational gravity (toward the bottom) and buoyancy (upwards). Buoyancy is due to the volume of the submarine the same.Gravitational force  is changing with increasing or diminishing water in a submarine.

•Pokud je gravitační tíhová síla větší než vztlaková síla kapaliny, ponorka klesá ke dnu – potápí se.
•Pokud je gravitační tíhová síla menší než vztlaková síla kapaliny, ponorka stoupá k hladině – vynořuje se
•Pokud je gravitační tíhová síla stejná jako vztlaková síla kapaliny, ponorka neklesá, ani se nevynořuje – plove.
Na stejném principu fungují i skutečné ponorky. na stejném principu funguje i pohyb ryb ve vodě – dokážou plavat ke dnu i k hladině.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára