streda 2. decembra 2015

Už viem čo ja najtvrdší materiál v prírode...

Stupnica tvrdosti je relatívna stupnica tvrdosti minerálov. Je to desaťčlenná skupina zoradenú tak, že každý tvrdší minerál rýpe do predchádzajúceho mäkšieho. Viete, kto zostavil túto stupnicu?

1  mastenec - dá sa strúhať nechtom, na dotyk sú často jemné a hebké
2  halit         - tiež možno čiastočne poškodiť nechtom
3  kalcit       - možno rýpať medenou mincou alebo drôtom
4  fluorit       - možno rýpať oceľovým nožom
5  apatit       - možno rýpať oceľovým nožom
6  ortoklas   - minerály s tvrdosťou vyššou ako 6 rýpu do skla
7  kremeň    - minerály s tvrdosťou vyššou ako 6 rýpu do skla
8  topás       - nemožno rýpať ani pilníkom, pri kresaní často iskria
9  korund     - nemožno rýpať ani pilníkom, pri kresaní často iskria
10 diamant  - nemožno rýpať ani pilníkom, pri kresaní často iskria.

Now I know what the hardest material is in nature...

Hardness scale is the scale of relative hardness of minerals.  It is a group of ten minerals, where each harder mineral can scratch the previous softer one. Do you know who created the scale?

1  Talc – can be scratched with a finger nail; often silky and velvety to touch
2  Gypsum  - can also be partially damaged with a finger nail
3  Calcite – can be scratched with a copper coin or wire
4  Fluorite – can be scratched with a steel blade
5  Apatite – can be scratched with a steel blade
6  Orthoclase feldspar  - minerals with hardness greater than 6 can scratch glass
7  Quartz - minerals with hardness greater than 6 can scratch glass
8  Topaz  - cannot be scratched even with a file; when stricken often produce sparks

9 Corundum - cannot be scratched even with a file; when stricken often produce sparks
10 Diamond - cannot be scratched even with a file; when stricken often produce sparks

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára