utorok 1. decembra 2015

Už viem ako vzniklo uhlie...

Uhlie vzniklo karbonatizáciou rastlinných tiel, pôsobením tlaku, teploty a času.
Podľa stupňa preuhoľnenia uhlie delíme na: 
  • Lignit najmenej preuhoľnené uhlie, v ktorom rozoznať pôvodnú štruktúru dreva. Má najnižšiu výhrevnosť a je to spravidla relatívne najmladšie uhlie.
  • Hnedé uhlie -  vytvorilo sa v období treťohôr z močiarnych usadenín, ktoré vznikli z ihličnatých a listnatých stromov.
  • Čierne uhlie - vzniklo v období prvohôr z mohutných pravekých prasličiek, plavúňov a papradí, ktoré zuhoľnateli.
 Vznik uhliaNow I know how coal was formed...

Coal was formed by carbonization of plants under high pressure and temperature and over time.
Based on degree of maturity coal is divided into: 

  • Lignite – the least mature coal with a visible structure of wood. It has a lower heating value and it is usually relatively youngest type of coal.
  • Brown coal - formed during Cainozoic era from swamp sediments – coniferous and deciduous treas.
  • Black coal – formed during Palaeozoic era v large primeval horsetails, lycopods and ferns, which turned into coal. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára