pondelok 14. decembra 2015

Povrchové napětí vody

Pokusy jsme zjistili jakou vlastnost, jak se chová povrchové napětí vody.
Povrchové napětí je efekt, při kterém se povrch kapalin chová jako elastická fólie. Povrchové napětí způsobuje, že některé druhy hmyzu (například vodoměrky) se mohou pohybovat po vodní hladině. Proto se jehla udrží na hladině.

We found out in our experiment how surface tension of water works.
Surface tension is the effect in which the liquid surface acts as an elastic film. Surface tension causes some insect species (e.g. water flea) can move across the water. Therefore, the needle will remain at the surface.Všimněte si jak se zachovaly kousky korku po kápnutí saponátu.
Notice how the bits of cork behaves after pouring detergent into water.A co myslíte, že se stalo s plovoucím špendlíkem na vodní hladině, když se kápne na hladinu - saponát.

Dokážeš vyrobit loďku na mýdlový - saponátový pohon?

And what do you think happened to the pin floating on the water surface when you pour detergent  in the surface.
Can you make a boat on a soap - detergent drive?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára