piatok 4. decembra 2015

Už viem ako sa ťažila soľ v Solivare v Prešove

Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. 
Mechanizmus bol otáčaný štyrmi pármi koní. Soľanka sa čerpala v koženom mechu s obsahom asi 5 - 7 hl. Solivarský gápeľ bol jedným z najväčších v strednej Európe. Soľanka bola privádzaná do zásobníkov z odkaľovacej nádrže dreveným potrubím od šachty. Z najnižšie situovanej ďalšej nádrže - četerne, sa soľanka zvádzala do predhrievacej, potom do odparovacej panvy. Kryštalická soľ sa vyhrabávala a prenášala do odkvapových komôr, kde sa soľ ponechala asi 24.hod. Drevenými zvodmi sa premiestnila do sušiarní a po 8 a viac hodinách sa potom prenášala do skladu alebo expedovala. Soľ bola prevážaná z varne do skladu po koľajniciach v malých drevených vozíkoch. Viac sa dozviete TU 


Now I know how salt was mined in Saltworks in Prešov

Saltworks near Prešov, a national cultural landmark is one of the most significant technical monuments in Slovakia. Founded in 17th century, it is a unique complex of technical buildings used for drawing and production of salt from brine.
The mechanism was driven by four pairs of horses. Brine was drawn using a leather sack with a volume of 5 to 7 hl. The Saltworks capstan was one of the largest in Central Europe. Brine was drawn to the reservoirs through wooden plumbing from a settling tank. Brine was directed from the lowest placed tank to the preheating pan and then to the evaporating pan. Crystal salt was then scraped up and moved into drip chambers, where it remained for approx. 24 hours. Using wooden plumbing it was then moved to the drying rooms and after a minimum of 8 hours moved to the storage or expedited. Salt was transported from the boiling house to the storage in small wooden trolleys moving on rails. Learn more HERE 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára