pondelok 18. apríla 2016

Výpočet objemu telesa...

Rieš úlohy:
  1. Vypočítaj objem kriedy v milimetroch kubických.
  2. Vypočítaj objem pracovnej dosky lavice v decimetroch kubických.
  3. Vypočítaj objem Rubikovej kocky.

Calculating the volume of a body...


Solve tasks:
  1. Calculate the volume of a piece of chalk in cubic millimetres.
  2. Calculate the volume of the board of a school desk in cubic decimetres.
  3. Calculate the volume of a Rubik’s cube
Výpočet objemu telesa - Kizoa Video Editor - Movie Maker

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára