utorok 19. apríla 2016

Rovnoramenné váhy 2

Equal arm balance 2

Pomôcky:
vešiak,špajdľu,2 rovnaké kelímky , papier, fixky, šnúrku , malú šípku,ryžu, vrchnák z pera.

Tools:
A clothes hanger, a wooden stick, 2 equally sized plastic cups, paper, felt-tip pens, string, a little arrow, rice, a pen cap.

Postup výroby:
 1. Najskôr sme prilepili špajdľu na stred vešiaku.
 2. Potom sme si na koniec špajdle pripli malú šípku.
 3. Na kelímky sme si spravili dierky, prevliekli sme cez ne šnúrku a pripli sme na vešiak.
 4. Z papiera sme si vystrihli polkruh a nakreslili sme si na ňu fixkou stupnicu.
 5. Na dalšiu šnúrku sme si prilepili  stupnicu a pripli na vešiak.
 6. A mohli sme sa pustiť do merania.
Production process:

 1. Firstly we glued the wooden stick in the centre of the hanger.
 2. Then we glued the little arrow at one end of the stick.
 3. We made a hole into each cup, put the string through the holes and attached it to the hanger.  
 4. We cut a semi-circle out of the paper and drew a scale on it using a felt-tip pen.
 5. We glued the scale on another piece of string and attached it to the hanger.
 6. Finally we could start measuring.Jednotkou hmotnosti na našich rovnoramenných váhach bolo 1 zrnko ryže. 
Označili sme ho RŽ
Vrchnák z pera má hmotnosť 329 zrniek ryže.

Zapíšeme: m =329 RŽ 
Konštruktéri: Matej P. a Martin K.

The unit of weight on our equal arm balance was one grain of rice. 
We labelled it RŽ
A pen cap weighs 329 grains of rice.
Denoted as: m = 329 RŽ 
Constructors: Matej P. and Martin K.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára