utorok 19. apríla 2016

Rovnoramenné váhy 1

Equal arm balance 1

Pomôcky: vešiak, páska, špajdľa, doska, kartón, papier, fixka, nitka, viečko z fľaše, drôt, kameň, gumička,  drevená rolka.

Tools: a clothes hanger, tape, a wooden stick, a board, carton, paper, a felt-tip pen, thread, a jar lid, a wire, a rock, a rubber band, a wooden scroll

Postup výroby: 
 1. Drevenú dosku s dreveným valčekom.
 2. Na vrch som zavesil vešiak.
 3. Dva 10 cm drôtiky som ohol do tvaru S.
 4. Viečka som prebil nožnicami a pripevnil nitku. 
 5. Zavesil som to na drôtiky.
 6. Kameň som obalil gumkou.  
 7. A vytvaroval som z drôtu písmeno C a zavesil som tam kameň.
 8. Napísal som na papier stupnicu. 
 9. A prilepil na drevenú rolku.
 10. Prilepil som špajdľu na vešiak.
 11.  A je to.
Production process: 
 1. I used the wooden board with the wooden scroll to make a stand.
 2. I hung the hanger on top.
 3. I bent two 10 cm long wires into an S shape.
 4. Using scissors I made a hole into each lid and attached the thread. 
 5. I hung it on the wires.
 6. I wrapped the rock in a rubber band.  
 7. I turned a wire into a C shape and hung the rock on it.
 8. I drew the scale on a piece of paper. 
 9. I glued it on the wooden scroll.
 10. I glued a wooden stick on the hanger.
 11.  And that’s it!Jednotka hmotnosti na našich rovnoramenných váhach je 1 zrnko ryže, značka je ZR .
Konštruktéri: Marek P. a Matej M.
The unit of weight on our equal arm balance is one grain of rice and the symbol is ZR.
Constructors: Marek P. and Matej M.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára