nedeľa 29. novembra 2015

Už viem na čo sa používa octan sodný...

Octan sodný je sodná soľ kyseliny octovej.
Jeho vzorec je CH3COONa.
Bezvodný octan sodný sa používa ako katalyzátor. V priemysle na výrobu acetanhydridu alebo metánu. Pokiaľ kryštály octanu sodného ohrejeme nad 58°C vznikne kvapalina. Táto vlastnosť sa využíva napr. v ohrievacích poduškách. Silný roztok octanu sodného je v plastovom vrecku spolu s kovovým plieškom. Keď sa kov mechanicky ohne, octan sodný začne rýchlo kryštalizovať a vytvárať teplo.

Now I know what Sodium acetated is use for...

Sodium acetate is the sodium salt of acetic acid.
Its formula is CH3COONa.
Sodium acetate anhydrous is used as a catalyst in industrial production of acetic anhydride or methane. When sodium acetate crystals are heated up to at least 58°C they turn into liquid. This property is used in hand warmers. A strong solution of sodium acetate is in a plastic packet with a metal disk. When disk is manually bent sodium acetate quickly crystalizes and gives away heat.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára