nedeľa 22. novembra 2015

Hydraulické zariadenie - Šmálikovci

V hydraulickom zariadení sa využíva Pascalov zákon: Tlak v kvapaline, ktorý vznikne pôsobením vonkajšej sily na povrch kvapaliny v uzavretej nádobe, je v každom mieste kvapaliny rovnaký.
Hydraulické zariadenia sú tvorené spojenými nádobami s rôznym prierezom. Princíp činnosti takéhoto zariadenia sme skúšali na jednoduchom modeli:

Hydraulic equipment - The Šmáliks

Hydraulic equipment is based on Pascal’s law: Pressure in a confined fluid caused by external force acting on the fluid’s surface is the same at every point of the fluid. 
Hydraulic equipment consists of two connected vessels with the same cross-section. We tested the working principle of such equipment using a simple model:


Hydraulické zariadenie - Kizoa Online Movie Maker

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára