nedeľa 29. novembra 2015

Už viem, ako vzniknú kryštály...

Nasýtený roztok sa nazýva roztok, ktorý obsahuje práve toľko látky, ktorá sa pri danej teplote môže rozpustiť. Kryštály vždy rastú iba z presýtených roztokov.

Je viac možností ako vyrobiť presýtený roztok.
  1. Nasýtený roztok sa nechá variť, tomu sa hovorí metóda odparovania. Odparuje sa iba voda, jej množstvo teda klesá zatiaľ čo množstvo obsiahnutej látky sa nemení a roztok sa pozvoľne stáva presýteným.
  2. Nasýtený roztok sa schladí, tomu sa hovorí metóda ochladzovania. Metóda ochladzovania je veľmi rýchla. 

Now I know how crystals are formed...

Saturated solution is solution containing the maximum concentration of a solute dissolved in the solvent. Crystals always form in supersaturated solutions.

There are several ways to make supersaturated solution.
  1. A saturated solution is boiled, which is called the evaporation method. Only water vaporizes, thus reducing its quantity, while the quantity of the substance contained remains the same, gradually turning the solution into a supersaturated solution. 
  2. A saturated solution is cooled, which is called the cooling method. The cooling method is very quick. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára