utorok 15. marca 2016

Už viem ako vzniká zvuk...

Zdrojom zvuku sú najčastejšie telesá, ktoré kmitajú. Kmitajúce teleso zhusťuje a zrieďuje napr. vzduch, ktorý ho obklopuje, vzniká tak pozdĺžne vlnenie – zvuk, ktorý sa šíri do okolia. Zvuk pozdĺžne vlnenie s frekvenciou od 16 Hz do 20000 Hz. Zvuky v tomto rozsahu frekvencií môžeme počuť. Zvukom vyvolaným periodickými kmitmi hovoríme tóny. Tóny vytvárajú napr. hudobné nástroje. Neperiodické zvuky označujeme slovom hluk. Hluky, hlavne hlasné sú ľudskému uchu nepríjemné. Hovoríme im rany, šumy, praskoty, škrípanie, vŕzganie…

Vyskúšajte si svoj sluch... https://www.youtube.com/watch?v=H-iCZElJ8m0

Now I know how sound is produced...

The sources of sound are most frequently oscillating objects. An oscillating object causes for instance the air around it to become denser or thinner creating longitudinal waves emission – sound, which spreads around. Sound is longitudinal waves emission with a frequency from 16 Hz to 20000 Hz. Sounds in this frequency range are audible. Sounds generated by periodic oscillation are called tones. Tones are produced for example by musical instruments. Nonperiodic sounds are referred to as noise. Noises, especially loud ones are unpleasant to the human ear. We call them blasts, interference, crackling, creaking, scrunching…

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára