utorok 15. marca 2016

Lankový telefón: vplyv dĺžky spojovacej šnúry

String telephone: the effect of connecting string length


Pomôcky:
rovnaké kelímky, háčkovacia priadza Beckov v rôznych dĺžkach: 1 m, 2 m, 3 m... PC, mikrofón, aplikácia Audacity.

Tools:
Equally sized cups, Beckov knitting yarn of various lengths: 1 m, 2 m, 3 m... PC, a microphone, Audacity app.


Záver: Čím dlhšia šnúra tým je zvuk tlmenejší. Pri dlhých spojeniach sa síce zvuk prenesie, ale rozpoznať slovo sa nepodarilo už pri dĺžke 3 m.

Conclusion: The longer the string the more muffled the sound. Although sound is transmitted over longer distances, we were not able to recognize words once having reached the length of 3 m.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára