utorok 15. marca 2016

Šmálikovci: hra na telefón

Zahrali sme sa hru na telefón: V telocvični sme sa postavili do radu. „Zapli“ sme naše telefóny. Prvý vymyslel slovné spojenie - vetu a povedal ju do telefónu susedovi. Sused ju poslal ďalej cez telefón ďalšiemu susedovi atď. Keď sa veta dostala k poslednému hráčovi povedal ju nahlas. No dosť sme sa nasmiali...

The Šmáliks: The telephone game


We played the telephone game. We lined up in the school gym. We “turned on” our telephones. The first person came up with a phrase – a sentence and told it over the phone to the neighbour. The neighbour then passed it on to another neighbour and so on. When the sentence reached the last player, he/she said it out loud. We certainly laughed a lot. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára