piatok 12. februára 2016

Už viem, kto zostrojil prvý lietajúci balón...


Informácie sme hľadali v literatúre a na internete. Dozvedeli sme sa: Prvý balón zostrojili bratia Joshep a Etienn Montogolfierovci v roku 1783. Podľa jedného z príbehov ich inšpirovalo papierové vrecúško vznášajúce sa v ich krbe iný príbeh zasa hovorí o slúžkinej sukni, ktorú nadvihol teplý vzduch z plameňa v krbe. Prvý krát balón nafúkli 5.júna 1783. O štyri dni neskôr ho vypustili z kráľovskej záhrady, v koši kde sa nachádzala kačka, kohút a ovca. Balón letel 8 minút a preletel 3 km. Tým sa potvrdilo že letieť môže aj ľudská bytosť. Pilatre De Rozier a Marquis d´Arlandes predviedli neuveriteľne odvážny a smelý pokus, keď sa ako prvý ľudia vzniesli zo zeme.

Už vieme, že dnes sa používajú prevažne dva druhy balónov: teplovzdušné a plynové.

Now I know who constructed the first hot air balloon...

We searched for information in literature and on the internet. We learned: The first hot air balloon was constructed by the Montgolfier brothers, Joseph and Etienne in 1783. According to one story they were inspired by a paper bag floating around in their fireplace, while another story talks about a maid’s skirt being lifted up by a whiff of warm air from a fireplace. They inflated their balloon for the first time on June 5th, 1783. Four days later they released it from the royal garden, with a duck, a rooster and a sheep in the basket. The balloon flew for 8 minutes for a distance of 3 km. This proved that humans can fly too.  Pilatre De Rozier and Marquis d´Arlandes did an unbelievably brave deed, when they made the first flight as humans.   

Now we know that today there are generally two types of balloons: hot air balloons and gas balloons. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára