piatok 12. februára 2016

Už viem rozdiel medzi teplovzdušným balónom a plynovým balónom...

Teplovzdušné balóny lietajú vďaka ohrievaniu vzduchu vo vnútri obalu. Balón stúpa, ak sa teplota zvýši a klesá pri ochladení vnútra obalu. Fyzikálny princíp je v tom, že pri vyššej teplote má vzduch vnútri obalu menšiu hustotu ako okolitý vzduch a preto stúpa nahor.

Plynové balóny môžu lietať, ak obsahujú plyn s menšou hustotou ako vzduch. Medzi takéto plyny patrí – vodík, hélium. Výška letu sa reguluje záťažou. Pri stúpaní plynových balónov sa vyhadzuje záťaž z koša, pri klesaní sa uvoľňuje plyn z obalu (meníme tým veľkosť gravitačnej sily pôsobiacej zvislo nadola vztlakovej sily, ktorá pôsobí zvislo nahor).

Now I know the difference between a hot air balloon and a gas balloon...

Hot air balloons fly on the basis of heated air inside. A balloon rises when the air temperature increases and descends when the temperature decreases. The physical phenomenon involved is that hot air inside the balloon has a lower density than the air around it, therefore it rises.

Gas balloons can fly when filled with a gas with a lower density than air. Such gasses include hydrogen and helium. The flight altitude is regulated by weights. To make a gas balloon rise, weight is dropped from the basket; while to make it descend, gas is released (it changes the gravitational force acting downwards and the lift force acting upwards). 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára