utorok 5. januára 2016

Do periodickej tabuľky pribudli štyri prvky!

Londýn 4. januára (TASR) - Do periodickej tabuľky pribudli štyri nové chemické prvky objavené vedcami z Japonska, Ruska a Spojených štátov. Ide o vysoko rádioaktívne prvky, ktoré doplnia siedmy rad tabuľky. 

Periodická tabuľka bola rozšírená po prvý raz od roku 2011, keď do nej pribudli prvky 114 a 116.

Four elements have been added to the periodic table!

London, January 4 (The News Agency of the Slovak Republic) – For new elements discovered by scientists from Japan, Russia and USA have been added to the periodic table. They are highly radioactive elements, which will complete the seventh column of the table.
The periodic table was extended for the first time in 2011, when elements 114 and 116 were added.


Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC), ktorá má na starosti chemické názvoslovie, terminológiu a merania, potvrdila existenciu štvorice nových prvkov 30. decembra minulého roka po podrobnej analýze štúdií siahajúcich do roku 2004, napísal dnes denník Guardian.

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), which is responsible for chemical nomenclature, terminology and measurements, verified the existence of the four elements last year on December 30th following a thorough analysis of studies dating back to 2004, the Guardian reported today. 

Ide o chemické prvky s protónovým číslom 113, 115, 117 a 118 - teda ununtrium, ununpentium, ununseptium a ununoctium. Vedci, ktorí ich objavili, sa ešte musia dohodnúť na formálnych názvoch týchto prvkov v periodickej tabuľke, čím sa nahradia ich uvedené dočasné latinské označenia.

IUPAC oznámila, že objav prvkov 115, 117 a 118 sa prisudzuje rusko-americkému výskumnému tímu zo Spojeného ústavu jadrových výskumov (SÚJV) v ruskej Dubne a kalifornskému laboratóriu Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), kým objav prvku 113 výskumníkom z japonského inštitútu RIKEN.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára